Siste innlegg

8 min read 0

Parterapi : Er det mulig å redde forholdet ?

Parterapi er en form for psykoterapi som hjelper par å løse konflikter, bedre kommunikasjon og styrke deres emosjonelle bånd. Det kan være nyttig både i romantiske relasjoner og mellom familiemedlemmer eller venner. Parterapeuter bruker forskjellige teknikker basert på ulike terapiformer inkludert kognitiv atferdsterapi, gestalt-psykologi og systemisk terapi.

9 min read 0

Posttraumatisk Stresslidelse (PTSD) og hvordan behandles dette ?

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en psykisk helseforstyrrelse som kan oppstå etter at en person har vært gjennom eller vitne til et traumatisk hendelse, slik som krigshandlinger, seksuelle overgrep, naturkatastrofer eller alvorlige ulykker. PTSD-pasienter gjenopplever ofte traumet i form av flashbacks og mareritt og kan også utvikle sterke negative følelser mot seg selv eller andre.

9 min read 0

Stress : Årsaker til stress, og hvordan behandle stressymptomene

Stress er en naturlig fysisk og mental reaksjon på livserfaringer. Alle opplever stress fra tid til annen, enten det skyldes arbeid, skole eller personlige forhold som familieproblemer eller sykdom.
Årsakene til stress kan være mange og varierte. Noe av det mest vanlige inkluderer jobbrelatert press, økonomiske problemer, helseutfordringer og relasjonskonflikter. Andre årsaker kan omfatte store endringer i livet som død hos nære familiemedlemmer eller venner, skilsmisse eller flytting.

8 min read 0

Søvnproblemer : Hvordan kartlegges og behandles søvnproblemer

Søvnproblemer er en fellesbetegnelse for ulike tilstander som påvirker kvaliteten, varigheten og/eller timingen av søvnen. Disse problemene kan kartlegges gjennom forskjellige metoder inkludert selvrapportering, bruk av teknologiske verktøy som aktigrafi eller polysomnografi (PSG), samt klinisk vurdering fra helsepersonell.

8 min read 0

Depresjon : Tegn og symptomer på at du bør få hjelp

Depresjon er en alvorlig psykisk lidelse som påvirker hvordan du føler, tenker og håndterer daglige aktiviteter. Det kan manifestere seg gjennom forskjellige tegn og symptomer inkludert vedvarende tristhet eller angst, tap av interesse i tidligere gledelige aktiviteter, søvnforstyrrelser (som insomni eller hypersomnia), endringer i appetitt med vekttap eller -økning uten diettforsøk, tretthet eller mangel på energi nesten hver dag.

8 min read 0

Har du behov for parterapi, og kan det redde forholdet ?

Parterapi er en form for psykoterapi som hjelper par å løse konflikter, kommunikasjonsproblemer og andre problemer i deres romantiske relasjon. Behovet for parterapi kan oppstå når det er vedvarende uenigheter eller misforståelser mellom partnere, følelsesmessig avstand, utroskapsspørsmål eller tilbakevendende negative mønstre atferd.

8 min read 0

Angst : Hvordan hjelpe en som er engstelig og redd

Angst er en naturlig reaksjon på stress, men for noen mennesker kan det bli et kronisk problem som griper inn i deres daglige liv. Det manifesterer seg ofte gjennom symptomer som konstant bekymring, uro og frykt. Å hjelpe noen med angst krever tålmodighet, empati og forståelse.

7 min read 0

Tvangstanker : Hvordan bli kvitt katastrofetankene

Tvangstanker, også kjent som obsessjoner, er uønskede tanker eller bilder som dukker opp i sinnet igjen og igjen. Disse tankene kan være svært forstyrrende og skremmende, ofte med fokus på negative scenarioer eller «katastrofetanker».